Ochrona danych osobowych (RODO)
 
W związku z obowiązkiem informacyjnym wskazanym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku informujemy, że:
 
 1. Administratorem Danych osobowych jest Anna Krawczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Krawczyk Poradnia Dietetyczna, ul. Kościelna 52, Sosnowiec, Tel. 506-704-450, email: biuro@annakrawczyk.com.pl
   
 2. W gabinecie dane osobowe przetwarzane są podczas osobistej wizyty, rozmowy telefonicznej lub kontaktu mailowego.
   
 3. Dane osobowe, o które zostaniesz poproszona to m. in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz tzw. dane wrażliwe (alergie, stosowane leki, choroby przewlekłe, przebyte zabiegi itp.)
   
 4. Twoje dane będą przetwarzane w celu przypomnienia o terminie wizyty, realizacji wybranej przez Ciebie usługi, ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wywiązania się z  umowy i realizacji wybranej przez Ciebie usługi oferowanej w gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
   
 6. Twoje dane nie będą udostępniane państwom trzecim.
   
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
   
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.